SÄLLSKAP

På Gasquen är alla Chalmerister som kan uppvisa sitt kårmedlemskap välkomna. Varje Chalmerist får ta med sig en vän. Inträdet kostar vanligtvis 30 kr för Chalmerister med laddat kårkort och 40 kr för andra. Observera att alla arrangemang i Gasquen under Mottagningens första två veckor (17/8 – 24/8) är Gasquen enbart öppen för Chalmerister.

 

För att kunna erbjuda äldre chalmerister eller besökare från t.ex. andra studentkårer att uppleva Gasquen så kan en anmälan av sällskap göras. En anmälan ska göras senast 2 dagar innan arrangemanget och innebär att arrangören är beredd på att en del icke-kårmedlemmar kan komma som då kan få gå in utan Chalmeristvän närvarande. Man kan inte anmäla ett kompisgäng och dessa kommer att sållas bort. Sällskapet ska således ha anknytning till ett arrangemang som en kommitté, förening eller annan tillsatt grupp inom Chalmers Studentkår eller sektionerna anordnar. Ett anmält sällskap får inte gå före i kön och är inte garanterade att få komma in. De som beter sig olämpligt eller är märkbart berusade kommer nekas inträde. Om ett sällskap är stökigt i kön kommer hela sällskapet nekas inträde. Det är upp till varje arrangör att bestämma vilka som får komma in eller inte. Kontaktpersonen för sällskapet kommer att kontaktas vid oklarheter kring anmälan.

 

Anmälan görs via denna länk. Observera att det endast är föreningar eller kommittéer på Chalmers som kan anmäla sällskap.

 

Vid frågor, vänligen kontakta GasqueK.

Go to Top